Amerborgh International N.V. is een beheermaatschappij, met onder meer investeringen en participaties in ondernemingen, op het gebied van vermogensbeheer, crossmediale uitgaven, hotels, vastgoedontwikkeling en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Amerborgh International N.V. is actief in Nederland, België, Frankrijk en de Nederlandse Antillen.

De aandelen zijn in handen van de gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International N.V., Alex Mulder. Alex Mulder is oprichter van het huidige USG People N.V. Hij heeft bijna 35 jaar lang leiding gegeven aan USG People, waar hij tot 2006 de functie van President en CEO bekleedde. Van 2006 tot de overname van USG door Recruit, in 2016, was hij lid van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie.

De activiteiten van Amerborgh zijn ingedeeld in een viertal categorieën:

Amervast

Amervast investeert in vastgoedprojecten en onroerend goed

Amerart

Amerart is actief op het gebied van kunst en cultuur

Amervest

Amervest richt zich op de overige investeringen

AM Foundation

AM Foundation is een stichting die zich beweegt op het breukvlak tussen kunst, cultuur en zorg